Aula vestre skole svendborg

vestre-svendborg

Vestre Skole lægger vægt på, at eleverne udvikler sig til hele mennesker. Der gives plads til, at de udvikler faglige kompetencer, social forståelse, …

Vestre Skole

Værdigrundlag og pædagogik. Vestre Skoles trivselspolitik, se vedlagte fil. Læs mere · Skærmdump, der viser Vestre Skoles Facebook-side …

AULA Login

Vil du vide mere om Aula? Aula login. Vælg, hvordan du vil logge ind. UNILOGIN UNILOGIN. ANDRE LOGINMULIGHEDER Kun for medarbejdere.

Følg med hos Vestre Skole (Svendborg) med Aula

Følg med hos Vestre Skole (Svendborg) med Aula. Aula er et lukket område for forældre, elever og lærer til elever på skolen. Aula erstatter hvad man tidligere …

Vestre Skoles værdierEfter skolestrukturændringen, hvor Vestre Skole gik fra at være en traditionel lagdelt skole med tre faser – indskoling, mellemtrin og udskoling til en børneskole med elever fra 0. – 6 klasse samt blev helheds- og idrætsskole, så har skolens værdier helt naturligt kaldt på ny opmærksomhed, hvor også den nye folkeskolereform kunne tænkes ind.Det har været vores mål i hele processen, at skabe en fælles forståelse blandt elever, forældre, medarbejdere og ledelsen for, hvem vi er som skole. Alle interessenter har bidraget med kreative og konstruktive forslag og handlemuligheder.Eleverne kreerede sammen med lærerne drømmesenge, om deres største ønsker og drømme om vores fremtidige skole.På en temaaften drøftede forældre og medarbejdere ønsker og mulige tiltag, hvorefter medarbejderne sammen med skolebestyrelsen på en pædagogisk weekend arbejdede videre med alle de rigtig gode ideer, de var kommet frem i processen, og arbejdede sig frem til Vestre Skoles overordnede værdier:I den efterfølgende periode arbejdede medarbejderne videre med at få en fælles forståelse af værdiordene, og samtidig blev Idemaskinen introduceret (virtuel platform), hvor alle skolens interessenter havde mulighed for, ud fra de fem værdier, at komme med deres ideer til fremtidens Vestre Skole. Idemaskinens mere end 100 spændende forslag er efterfølgende kategoriseret til 8 tiltag, som vi på skolen vil arbejde fokuseret med de næste år.Overordnet er områderne: Undervisning i en ny kontekst, uformelle læreprocesser, uderum, systemisk tænkning, undervisningsmiljø, social læring, holddeling og forældresamarbejde.Ved årets sommerfest fejrede vi vores nye værdier, som vil kendetegne vores skole årene frem :o). Anerkendelse Vi ser forskellighed som en styrke, der bidrager til fællesskabets bedste Vi møder hinanden og hinandens opfattelse af verden fordomsfrit Vi ser og hører – gør os umage for at forstå en given handling Ambitioner Vi lægger overliggeren højt og sætter stolperne bredt -Alle udfordres så vores potentiale bruges optimalt socialt og fagligt Vi har mod til at gøre noget nyt -Skabe et udfordrende og inspirerende læringsmiljø -Højt fagligt niveau – klare mål for, hvor vi vil hen Vi har mod til at være gode til noget – både individuelt og i skolen -At ville være den bedste udgave af sig selv Engagement Rollemodeller -Dedikeret til vores fag og vores virke -og lade det sive til elever og forældre

Vestre Skole – Se kontaktinfo og vigtige nøgletal – DinGeo

Vestre Skole – Se kontaktinfo og vigtige nøgletal

Vestre Skole er en folkeskole med 323 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin. ✓ Kommunens udgift per elev. Vestre Skole ligger i Svendborg …

Statistik om Vestre Skole i Svendborg. Vigtige nøgletal for trivsel og undervisning.

▷ Vestre Skole, Svendborg

Tjek Vestre Skole i Svendborg, Gyldenbjergsvej 31 på Cylex og find ☎ 62 23 64…, … Gyldenbjergsvej 31, 5700 Svendborg, N … vestre-svendborg.aula.dk.

Vestre Skole – Overview, News & Competitors | ZoomInfo.com

View Vestre Skole (www.vestre-svendborg.aula.dk) location in Region Syddanmark, Denmark , revenue, industry and description. Find related and similar …

Keywords: aula vestre skole svendborg